O NAMA

Zašto i za koga ovaj projekat ?

Ovim projektom je stvoren novi „instrument“ za podsticanje inovativnosti koji sa jedne strane omogućuje unapređenje poslovanja postojećih kompanija kroz generisanje inovacija i novih proizvoda u oblasti građevinarstva i energetski efikasne izgradnje infrastrukture. Sa druge strane pruža sistemsku podršku mladima i početnicima u poslovanju u razvoju inovacionih kapaciteta u oblasti EE i OIE, kod razvoja biznis ideja, inovacija i dizajna proizvoda, uz povezivanje i mentorski rad sa uspešnim kompanijama iz regiona.

Posebno je značajno što će Inovacioni centar služiti i kao platforma za efikasno povezivanje kompanija iz Sremskog okruga sa naučno-istraživačkim, razvojnim i finansijskim institucijama i time doprineti unapređenju pronalaženja novih izvora finansiranja, razmeni iskustava i omogućavati transfer znanja i novih tehnolognja sa ciljem povećanja konkurentnosti, čime se vrši direktan uticaj na ekonomski rast u Sremskom regionu i šire.

Naša Priča

Kako je sve počelo … i gde smo danas …

Novembar 2019

USKORO ... zvanično otvaranje Centra

USKORO ... zvanično otvaranje Centra

Oktobar 2019

Zadnja faza adaptacije i opremanja

Zadnja faza adaptacije i opremanja

Jun 2019

Izbor budućih stanara

Izbor budućih stanara

Maj 2019

Definisanje programa rada

Definisanje programa rada

Februar 2019

Uvodna konferencija projekta

Uvodna konferencija projekta

2018-2019

PROGRAM PODRŠKE OTVARANjU REGIONALNIH INOVACIONIH STARTAP CENTARA

PROGRAM PODRŠKE OTVARANjU REGIONALNIH INOVACIONIH STARTAP CENTARA

2018

Krenulo se od ...

Krenulo se od ...