Predstavnici RISC Stara Pazova na 30. konferenciji YU INFO 2024

Predstavnici RISC Stara Pazova su učestvovali na Inovacionom forumu koji se održao 11.3.2024 u sklopu 30-te konferencije YU INFO 2024 na Kopaoniku. Neposredno su uzeli učešće na panelu posvećenom podršci inovativnih subjekata u R. Srbiji.

Ova aktivnost realizovana je u okviru programa “Podizanje kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara uz podršku naučno-tehnoloških parkova” koji Regionalna razvojna agencija Srem doo Ruma sprovodi u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd, na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, uz podršku Fonda za inovacionu delatnost

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top